Information about canteens for public

Announcements and current information

V Študentských jedálňach SvF, SjF, Vaz, JH a MG majú možnosť sa stravovať aj cudzí stravníci. Môžu platiť hotovosťou alebo gastrolístkami.