Catering

Stravovacie Centrum STU poskytuje cateringové služby pre súčasti STU, ako aj pre cudzie subjekty. V prípade požiadavky na cateringové služby je potrebné
zaslať vyplnený dotazník (link na dotazník) na e-mailovú adresu:

martin.dubovan@stuba.sk  a zároveň na adresu martin.suba@stuba.sk

tel. kontakt :
Martin Dubovan: + 421 940 983 925
Ing. Martin Šuba riaditeľ SC: + 421 905 419 017

DOTAZNÍK pre objednávateľov akcií