Zoznam športovísk

ŠD Mladá Garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava 3 (za internátmi Mladá Garda)

Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4

Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1