Informácie o turistickom ubytovaní

Cenníky

V prípade záujmu o turistické ubytovanie je potrebné kontaktovať recepciu príslušného ŠD. Cenníky ubytovania nájdete pri jednotlivých študentských domovoch.

ŠD Nikosa Belojanisa v Bratislave

ŠD N.Belojanisa, Wilsonova 6, 811 07 Bratislava 1

Iné informácie