ŠD Dobrovičova – cenníky

Cenník poplatkov za ubytovanie pre študentov

Dodatok č.1 k Cenníku poplatkov za ubytovanie študentov platný od 12.2.2024

Cenník poplatkov za ubytovanie pre zamestnancov STU

Cenník poplatkov za ubytovanie pre hostí STU

Cenník poplatkov za ubytovanie pre turistov v študentskej izbe alebo v hotelovej izbe

Cenník skupinového ubytovania

Cenník ubytovania reprezentantov STU