ŠD Mladá Garda – cenníky

Cenník poplatkov za ubytovanie pre študentov 

Cenník poplatkov za ubytovanie pre zamestnancov

Cenník poplatkov za ubytovanie pre hostí

Cenník poplatkov za ubytovanie pre turistov v študentskej izbe alebo v hotelovej izbe

Cenník ubytovania reprezentantov

Cenník ubytovania cudzích osôb