ŠD Mladosť – cenníky

Cenník poplatkov za ubytovanie pre študentov

Cenník poplatkov za ubytovanie pre zamestnancov STU

Cenník poplatkov za ubytovanie pre hostí STU

Cenník poplatkov za ubytovanie pre turistov v študentskej izbe alebo v hotelovej izbe

Cenník ubytovania účastníkov výmenných študentských pobytov

Cenník ubytovania reprezentantov STU

Cenník ubytovania cudzích osôb, ktoré majú uzavretú zmluvu s STU